raskrikavanje
PROJEKAT PORTALA KRIK
  Rizični mediji
  Istraživanja
  Vesti
  Najnovije
  Manipulisanje činjenicama
  Dezinformacija
Izvorni članak je objavljen 24.06.2021. (Alo)
Sud dokazao da doktorat Siniše Malog nije plagijat? Laž
24.06.2021.    Marija Vučić    Siniša Mali; Foto: KRIK
Dan nakon što se saznalo da je Upravni sud poništio rešenje Univerziteta u Beogradu kojom je doktorat Siniše Malog proglašen plagijatom, tabloid Alo je jedva dočekao da objavi kako je „pravda pobedila“. U naslovu tvrde da je sud utvrdio da doktorat nije plagiran, ali to nije tačno. Presudom je utvrđeno da je Univerzitet pri odlučivanju o njegovom doktoratu prekršio određene procedure propisane pravilnicima, i vratio slučaj na ponovno odlučivanje. Reč je dakle o proceduralnim razlozima, pri čemu se sud nije upuštao u ocenu da li je njegov rad plagijat ili nije.
   


„Pravda ipak uvek pobedi! Dokazano da doktorat Siniše Malog nije plagijat“, piše Alo. U prvoj rečenici tačno navode ono što u naslovu ne stoji - da je Upravni sud poništio rešenje Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu i da je slučaj vraćen na ponovno odlučivanje. U ostatku teksta citiraju Sinišu Malog kome je „drago što je pravda pobedila“, navodeći šta je ministar finansija o tome pisao na svom instagramu.

Šta zapravo piše u presudi Upravnog suda?

U presudi ovog suda, koja je ovih dana objavljena na njihovom sajtu, nigde se ne ulazi u ocenu samog doktorata, odnosno ne preispituje se da li je plagijat ili nije.

Ono što se osporava jeste način na koji je Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu sproveo proceduru.

Naime, prema pravilnicima samog Univerziteta, procedura u ovakvim slučajevima je takva da nakon što neko podnese Etičkoj komisiji fakulteta prijavu da je određeni rad plagiran, Etička komisija to razmatra. Ukoliko utvrdi da je prijava osnovana, obraća se Nastavno-naučnom veću tog fakulteta koje formira Stručnu komisiju.

Stručna komisija ima dva meseca da ispita stvar i da vrati Etičkoj komisiji svoje stručno mišljenje, na primer, da li u radu ima plagiranih delova ili ne. Onda Etička komisija na osnovu toga sastavlja svoj izveštaj i šalje ga dekanu. Potom dekan šalje izvrštaj Nastavno-naučnom veću koje donosi konačno rešenje, vraća ga dekanu koji onda ima 15 dana da izrekne odgovarajuće mere - opomenu, javnu opomenu ili javnu osudu.

Ko je nezadovoljan odlukom dekana - bilo onaj ko je prijavio plagijat, bilo onaj za koga je utvrđeno da se „neakademski ponašao“ - može da se na nju žali Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta, koje u roku od tri meseca donosi rešenje - potvrđuje odluku, ili je preinačava tako što je skroz poništi ili vrati na ponovno odlučivanje.

Ovde je, sudeći prema presudi, problem što je odluka Odbora za profesionalnu etiku doneta na osnovu rešenja Nastavno-naučnog veća, koje je Odbor preispitivao i preinačio, a prema pravilnicima Odbor može da postupa isključivo po žalbama koje su stigle na gorepomenutu odluku dekana.

Zbog kršenja tih procedura koje propisuju pravilnici Univerziteta u Beogradu, Upravni sud je poništio rešenje Odbora za profesionalnu etiku kojom je rad Siniše Malog proglašen plagijatom. Odboru je naloženo da ponovo odlučuje, ali ovog puta uz poštovanje proceduralnih koraka.

Profesorka prava Vesna Rakić Vodinelić je juče za N1 izjavila da „presudom Upravnog suda nije rečeno da se ne radi o plagijatu“ već da je reč o proceduralnoj grešci.

„Predloženo je da se donese mera prema Pravilniku – javna osuda. Bivši dekan FON-a nikad nije doneo takvu odluku. Na potezu je dekan FON-a. Plagijat Siniše Malog je nesporno utvrđen“, navela je Rakić Vodinelić.

Od doktora do plagijatora

Siniša Mali je odbranio svoj doktorat na Fakultetu organizacionih nauka 2013. godine. U julu 2014. godine je tadašnji rektor Univeziteta Vladimir Bumbaširević obavestio dekana FON-a da postoje sumnje u originalnost tog doktorata i naložio mu da ga obavesti o preduzetim merama. Mesec dana kasnije ga je dekan obavestio da je Nastavno-naučno veće FON-a utvrdilo da je deo teksta koji je citiran bez navođenja izvora marginalan po obimu i da nema razloga da se doktorat ospori. Stvar je tada ostala na tome.

U međuvremenu su u julu 2016. doneti novi pravilnici Univerziteta u Beogradu kojima je preciznije uređena nadležnost etičkih komisija i Odbora za profesionalnu etiku univerziteta, i stvar je oživela. Tadašnji prorektor je u septembru 2016. godine ponovo dostavio Etičkoj komisiji FON-a prijavu plagijata protiv Siniše Malog, ali je Etička komisija FON-a u decembru 2016. godine odbila ovu prijavu kao neosnovanu, što je prema procedurama potvrdilo Naučno-nastavno veće FON-a.

Onda je Senat Univerziteta početkom 2017. godine osporio ovo rešenje navodeći da je FON bio u obavezi da nakon prijave obrazuje Stručnu komisiju koja će o ovome odlučivati.

FON je to onda i uradio, ali se opet ništa nije promenilo. Stručna komisija je posle dve i po godine dala svoje mišljenje u aprilu 2019 - da nije reč o plagijatu i da su loše citirani delovi marginalni, te da ne dovode u pitanje „naučne doprinose i originalnost“ disertacije tada već „svežeg“ ministra finansija.

Odluku te komisije je usvojilo i Nastavno-naučno veće FON-a. Na ovo se žalila rektorka Ivanka Popović Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta, a njena žalba je usvojena.

Opet su organi fakulteta morali da zasedaju pa je oktobra 2019. godine najzad došlo do preokreta - Etička komisija FON-a je utvrdila da u izradi doktorske disertacije „ima elemenata neakademskog ponašanja i izvesnih odstupanja od pravila citiranja“. Ovo je na kraju usvojilo i Nastavno-naučno veće fakulteta, i predložena je mera javne osude.

Na tu odluku se Odboru za profesionalnu etiku žalio i rektorat Univerziteta, neki profesori, kao i sam Siniša Mali. Odbor je utvrdio da je ova odluka Nastavno-naučnog veća, iako je u njoj prvi put priznato da se Mali ipak jeste „neakademski ponašao“, doneta nezakonito jer nije imala jasno obrazloženje, niti opis i kvalifikaciju neakademskog ponašanja, a ni činjenično stanje nije potpuno utvrđeno. Tada je Odbor preinačio ovu odluku i „osudio“ Sinišu Malog za plagiranje.

Za razliku od šturog izveštaja Nastavno-naučnog veća, Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta je vrlo eksplicitno naveo da je Mali doslovno preuzimao tekstove drugih autora bez navođenja njihovih imena i izvora iz kojih je preuzimao tekstove, kao i bez jasnog obeležavanja - fusnotama i citatima - preuzetih delova. Njegov rad je proglašen plagijatom.

Na to rešenje Odbora se Mali žalio Upravnom sudu, koji je to rešenje ovih dana oborio iz proceduralnih razloga i vratio na ponovno odlučivanje.
  Manipulisanje činjenicama
Ekonomski tigar na parizeru
Od hiljada proizvoda na rafovima, od danas je privremeno pojeftinilo njih dvadeset. Otkako je predse...
  Manipulisanje činjenicama
Siniša Mali „šokiran” navodnim Đilasovim računom na Mauricijusu, a već dugo posluje u ofšoru
Izveštavanje provladinih medija o navodnim računima Dragana Đilasa na ostrvu Mauricijus koje su ...
  Vest
FATF: Neosnovano češljanje računa organizacija i novinara
Šest meseci nakon što je javnost saznala za namere Uprave za sprečavanje pranja novca da „češ...
Siniša Mali
Plagijat
Univerzitet u Beogradu
FON
Upravni sud
O nama
raskrikavanje@krik.rs
011/420-43-04
Raskrikavanje na društvenim mrežama: